Je hond beter begrijpen
 
Samenwerken en plezier 

Algemene voorwaarden Uitlaatservice

Definities

Kynovitality      : De individuele uitlaatservice van Nicoline Daemen. Zij kan nooit aangewezen worden als eigenaar of bezitter van de hond.

Eigenaar              : De persoon die eigenaar/bezitter is van de hond en wettelijk gezien aansprakelijk is voor de hond.

Hond                      : De hond of honden van de eigenaar die worden uitgelaten door Kynovitality.


 Rechten en plichten eigenaar hond:

 • De eigenaar gaat door ondertekening van het inschrijfformulier akkoord met de algemene voorwaarden Uitlaatservice.
 • De eigenaar gaat door ondertekening van de sleutelovereenkomst akkoord met de voorwaarden uit deze overeenkomst.
 • Door ondertekening van het inschrijfformulier en de sleutelovereenkomst machtigt de eigenaar Kynovitality de woning te betreden en de hond uit te laten.
 • De eigenaar van de hond is verplicht een Aansprakelijkheidsverzekering te hebben, waarin de hond is opgenomen. 
 • De eigenaar blijft zelf aansprakelijk voor alle schade die veroorzaakt wordt door de hond. Uiteraard zal Kynovitality er alles aan doen om schade te voorkomen.  
 • De eigenaar zorgt dat de hond op de afgesproken plaats en tijdstip aanwezig is in de woning en dat Kynovitality in de ruimte kan waar de hond verblijft.  Is dit niet het geval, dan zal de wandeling in rekening gebracht worden.
 • Annuleren van een wandeling dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden. Wanneer dit niet tijdig gebeurt, zal de wandeling in rekening bracht worden.
 • De eigenaar machtigt Kynovitality om, op kosten van de eigenaar, de hond noodzakelijke directe medische zorg te verschaffen indien Kynovitality dit nodig acht. (indien mogelijk, na contact met de eigenaar)
 • Indien de eigenaar schriftelijk heeft aangegeven dat de hond tijdens de wandeling los mag lopen, aanvaart de eigenaar de bijbehorende risico's.
 • De hond dient een degelijke halsband of tuigje te dragen.  (geen slipketting)
 • De eigenaar stelt Kynovitality op de hoogte van (nieuwe) fysieke problemen, gedragsproblemen en loopsheid van de hond, zodat Kynovitality hier rekening mee kan houden tijdens de wandeling.
 • Betaling van een strippenkaart of wandeling geschiedt vooraf.  Betaling kan contant of door middel van een betaalverzoek. Uiterlijk één dag voor de (eerste) ophaaldag.


Rechten en plichten Kynovitality

 • Kynovitality is niet aan te merken als bezitter van de hond.
 • Kynovitality is door ondertekening van het inschrijfformulier door eigenaar gemachtigd om de hond uit te laten.
 • Kynovitality is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan of door de hond. Eventuele kosten van medische zorg, schade aan derden of eigendommen daarvan zijn voor de eigenaar van de hond.
 • Kynovitality is niet aansprakelijk voor schade aan de woning of inboedel door een natte of vieze hond of het gedrag van de hond. De hond zal handdoek droog gemaakt voor deze in de woning wordt achtergelaten.
 • Kynovitality is niet aansprakelijk bij inbraak in de woning van de eigenaar, tenzij aantoonbaar gebruik is gemaakt van de bij Kynovitality aanwezige sleutel welke door nalatigheid in handen is gekomen van derden.
 • Kynovitality is niet aansprakelijk voor eventuele verwonding, ziekte, besmettingen, infecties, kreupelheid of enig ander letsel of schade die de hond oploopt.
 • Kynovitality draagt er zorg voor dat de hond op de afgesproken dag en tijd wordt opgehaald, uitgelaten en weer wordt teruggebracht in de woning van de eigenaar.
 • Kynovitality heeft het recht om de wandeling in te korten of te annuleren als de weersomstandigheden dat vragen.
 • Kynovitality heeft het recht om de wandeling in te korten of te annuleren als het gedrag of fysieke gesteldheid van de hond zodanig is dat de wandeling niet in het belang is van de hond of dat dit de wandeling onmogelijk maakt. 
 • In geval een wandeling niet door kan gaan door onvoorziene omstandigheden of door overmacht zal Kynovitality zo spoedig mogelijk contact opnemen met de eigenaar. 
 • Bij annulering door Kynovitality wordt er geen wandeling in rekening gebracht.
 • Bij noodzakelijke directe medische zorg zal (indien mogelijk, na contact met de eigenaar) met de hond naar een dierenarts gegaan worden. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar.
 • Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is dan zal, indien mogelijk, ter beoordeling van de zorgverlener eerst contact met de eigenaar gezocht worden.
 • Kynovitality zal de hond buiten niet los laten lopen, tenzij de eigenaar schriftelijk anders aangeeft.
 • Kynovitality zal de hond altijd op verantwoorde wijze behandelen, met de grootst mogelijke zorg, liefde en aandacht.
 • Het afspreken van wandelingen geschiedt op basis van beschikbaarheid van Kynovitality.
 • Bij het niet op tijd betalen van een strippenkaart of wandeling, komt de geplande afspraak voor de wandeling te vervallen.
 • Indien de eigenaar geen gebruik meer wenst te maken van de Individuele uitlaatservice, zal Kynovitality binnen een week na opzegging de sleutel persoonlijk retourneren aan de eigenaar.
 • Kynovitality is ten allen tijden bevoegd de tarieven en voorwaarden aan te passen. Deze aanpassing is alleen van toepassing op nieuw aan te schaffen strippenkaarten en wandelingen.
 • Strippenkaarten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 • Er vindt geen restitutie plaats op reeds gekochte strippenkaarten.Algemene voorwaarden Uitlaatservice per 02-05-2023