Je hond beter begrijpen
 
Samenwerken en plezier 

Sleutelovereenkomst Kynovitality

Kynovitality verklaart dat zij de sleutel(s) van:


Naam eigenaar :         …………………………………................

Hond                      :         ………………………………………………

Adres                     :         ………………………………………………


In bezit heeft onder de volgende voorwaarden.
Kynovitality zal de sleutel(s):


• Niet dupliceren
• Niet voorzien van adresgegevens
• Zorgvuldig in huis bewaren
• Slechts die dagen bij zich dragen waarop de hond uitgelaten dient te worden
• Slechts gebruiken ten behoeve van het uitlaten van de hond
• Onmiddellijk terug geven als de eigenaar hierom vraagt, daarbij zal dit contract direct beëindigd worden


Bij verlies of diefstal van de sleutel zal Kynovitality de eigenaar hiervan zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Kynovitality kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade als gevolg hiervan of de kosten voor het vervangen van de sleutel(s).


Door het sleutelcontract te tekenen geeft de eigenaar Kynovitality toestemming om het huis tijdens afgesproken momenten te betreden om de hond op te halen en terug te brengen.


Plaats : .......................................................

Datum: .......................................................

Handtekening eigenaar


___________________________Plaats: ..........................................................

Datum: .........................................................

Handtekening Kynovitality


___________________________